Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: 
Oulun Floorball Club ry. (OFBC)
Rekisteriasioissa yhteys: 
OFBC toimisto, toimisto@ofbc.fi
Rekisterin nimi:
OFBC:n jäsenrekisteri
Rekisterin käyttötarkoistus: 
Rekisterin ensisijainen käyttötarkoitus on seuran jäsenten yhteystietojen ylläpitäminen. Tietoja käytetään yhteydenpitoon, laskutukseen ja uutiskirjeiden lähettämiseen.
Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan jäsenen ja hänen huoltajansa harrastustoiminnassa tarvittavat yhteystiedot. Jäsen pääsee näkemään nämä tiedot käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla, jotka tallennetaan rekisteriin kryptattuna.
Säännönmukaiset tietolähteet: 
Henkilötiedot jäsen antaa itse ilmoittautuessaan toimintaan, joko suoraa sähköisesti rekisteriin tai paperisella ilmoittautumislomakkeella. 
Tietojen luovutus:
Tietoja luovutetaan rajoitetusti kolmansille osapuolille.
Rekisterin suojaus:
Yhteystiedot ovat seuran työntekijöiden, hallituksenjäsenten ja kunkin joukkueen toimihenkilöiden nähtävissä. Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatuilla palvelimilla.
Tarkastusoikeus:
Jäsen pääsee näkemään omat tiedot käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla, jotka tallennetaan rekisteriin kryptattuna.
Oikeus vaatia tietojen korjausta: Jäsen pystyy itse korjaamaan tietojaan käyttäjätunnuksellaan ja salasanalla, jotka tallennetaan rekisteriin kryptattuna.

Yhteystietojen käyttö

- Joukkueen toimihenkilöt käyttävät sähköpostiosoitettanne joukkueen joukkoviestityksessä, jolloin osoitteenne saattaa näkyä viestin vastaanottajalistassa.

- Joukkueen toimihenkilöt käyttävät puhelinnumeroanne tarvittaessa joukkueen tiedonvälitykseen.

- Seura pidättää itsellään oikeuden luovuttaa rajoitetusti yhteystiedoja kolmansille osapuolille.

- Tietojen siirto EU / ETA –alueen ulkopuolelle: Seuramapin tietokannoissa olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Valokuvaaminen/Videokuvaaminen ja tiedonsiirtolupa
(HUOM ole yhteydessä OFBC toimistoon (toimisto(a)ofbc.fi), jos et sitoudu allaoleviin kohtiin)

1.) Lastamme/itseäni saa kuvata/videokuvata harjoituksissa, otteluissa tai muissa tilaisuuksissa, joihin joukkue/ryhmä osallistuu kauden aikana.

2.) Lapsemme/itseni kuva/videokuva saa esiintyä internetissä joukkueen kotisivulla tai muussa yhteydessä sosiaalisessa mediassa.

3.) Lapsemme/itseni kuva/videokuva saa esiintyä edellisten lisäksi televisiossa tai sanoma- ja alueellisissa paikallislehdissä joukkueen/ryhmän osallistuessa tapahtumiin, joista tehdään julkista tiedotusta ja kerrontaa.

4.) Lapsemme/itseni kuvaa/videokuvaa saa käyttää seuran ja joukkueen omassa materiaalituotannossa ja toiminnan esittelyssä.

Seuramappi
Seuramapin toimittajan M&V Softwaren toiminnassa ja tietosuojakehityksessä GDPR on vahvasti huomioituna. Seuramapin kaikki palvelimet sijaitsevat Suomen rajojen sisällä Ficolo Oy:n konesalissa. Konesali täyttää VAHTI 2/2013 tason 3 vaatimukset sekä tietoturvan osalta VAHTI 2/2010 tason 3 vaatimukset. Seuramapin tietokannoissa olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelun toimittajana M&V Software toimii henkilötietojen käsittelijänä, toteuttaen tietosuojahallintajärjestelmän prosesseja.