Joukkue

Aapalahti Juuso
Eronen Eemeli
Hallikainen Hugo
Hankonen Severi
Huczkowski Jere
Kääriäinen Aarni
Kämäräinen Miska
Kilpijärvi Eetu
Kuusiniva Jerry
Lehtinen Olli
Loukkola Atte
Manninen Eeli
Moilanen Valtteri
Nevala Atte
Pohjola Jerry
Tiitto Konsta
Viitala Vili
Virtanen Saku
2
Lakkala Ville-Valtteri
3
Kontturi Reko
5
Joensuu Leevi
11
Jyrälä Arttu
12
Junkkari Onni
13
Siivikko Aaron
22
Häll Lenni
25
Huczkowski Riku
27
Göös Vili
46
Hevosmaa Valtteri
57
Tolpanniemi Elmeri Oliver
61
Muotka Veeti
72
Mehtälä Ossi
78
Appelgren Aleks
98
Heikkinen Artturi

Toimihenkilöt