Tähtiseura

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Tähtiseura tunnettiin ennen nimellä Sinettiseura. OFBC:lle myönnettiin vuoden 2022 alussa seuralle pidetyn laatuauditoinnin päätteeksi lasten ja nuorten toiminnan vihreä Tähtimerkki!

Tähtimerkissa on kolme osa-aluetta:
1.) Lapset ja nuoret
2.) Aikuiset
3.) Huippu-urheilijat

Vihreä Tähtimerkki luovutetaan lasten ja nuorten, punainen aikuisten ja sininen huippu-urheilun Tähtiseuralle. Kaikkien kolmen osa-alueen laatuseura saa tunnustuksena täyden kolmivärisen Tähtimerkin.

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä. Juuri tätä on OFBC!

Lisätietoja Tähtimerkistä Olympiakomitean sivuilla, KLIK