UUDEN PELAAJAN OPAS

Tervetuloa mukaan salibandyn pariin!

Salibandy on hieno ja mukaansatempaava urheilulaji ja on yksi pelatuin joukkuepeli Suomessa. Nyt sinäkin pääset nauttimaan tämän suositun urheilulajin saloista hyvässä seurassa. Odotettavissa on mukavia hetkiä joukkuekavereiden kanssa, pallon kesyttämistä, otteluiden jännitystä ja riemua sekä paljon muita hauskoja kokemuksia lajin parissa.

Oulun Floorball Club ry (OFBC) salibandyseura tarjoaa Sinulle:
- hauskaa ja kehittävää, lapsen kehityskaudet huomioon ottavaa toimintaa
- leikkimielistä kisailua (ottelut, turnaukset, harjoituspelit)
- edullisen liikuntaharrastuksen, jonka parissa on mahdollista jatkaa omien kykyjen ja toiveiden mukaan.

Mikä on Oulun Floorball Club ry -seura?
OFBC tarjoaa lapsille ja nuorille salibandyn harrastuskokemuksia. Lajiin tutustumisen lisäksi painotetaan harjoituksissa tasavertaisuutta, iloisuutta, aktiivisuutta sekä luonnon kunnioitusta ja muiden ihmisten huomion ottamista. Lajiopetus tapahtuu eri ikätasoille tarkoitetuissa ryhmissä.

Noudatamme toiminnassamme Suomen Salibandyliiton sekä Nuoren Suomen toimintalinjauksia. Seuran toimintaa organisoi johtokunta, jonka lisäksi toimii erilaisia työryhmiä, jotka vastaavat esimerkiksi turnausten suunnittelusta. OFBC:ssä on osoitettu vastuuhenkilö myös mm. tiedottamiseen, valmennusasioihin sekä seuratoiminnassa tarvittavien toimihenkilöiden kouluttamiseen. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme www.ofbc.fi.

Mitä uusi pelaaja tarvitsee?

Vakuutus
- Jokaisella pelaajalle tulee olla vakuutus. Kerhopelaajille seura hankkii Salibandyliiton pelipassin ja vakuutuksen, sarjapelijoukkueiden pelaajat hankkivat nämä itse. Jos pelaajalla on jo olemassa tapaturmavakuutus, kannattaa selvittää, korvaako se myös salibandyn harrastamisen ja kilpailemisen, jotta ei tulisi päällekkäisiä vakuutuksia. Myös lisenssin yhteydessä on mahdollista ottaa vakuutus.

Pelaajalisenssi (Pelipassi)
- Pelaaja tarvitsee pelaajalisenssin silloin, kun hän on mukana Suomen Salibandyliiton organisoimassa kilpailutoiminnassa. Kerhojoukkueiden pelaajille Pelipassin hankkii seura, sarjapelijoukkueiden pelaajien Pelipassit hankitaan Salibandyliiton nettisivujen kautta (Joukkueenjohtaja eli JoJo opastaa tarvittaessa lisensseihin liittyvissä asioissa.

Pelikengät
- Mitään erityisiä salibandykenkiä ei aluksi tarvita. Hyvät vaaleapohjaiset sisäpelikengät soveltuvat aluksi pelaamiseen. Jos pelaaja innostuu jatkamaan pelaamista, sitten voitte harkita lajiin tarkoitettuja kenkiä.

Maila
- Mailan on hyvä olla heti IFF hyväksymä (varressa tarra) ja oleellista on oikea pituus. Junioripelaajalla hyvä mailan pituus on rintalastaan asti lattiasta. Aikuisten mailoja voi tarvittaessa lyhentää sopivaksi. Markkinoilla on myös paljon valmiita juniorimailoja. Mailan kätisyys on hyvä olla tiedossa ostohetkellä. Suosittelemme OFBC:n yhteistyökumppani Fat Pipen mailoja!


Suojalasit
- Suojalasit kannattaa sovittaa ennen ostoa jotta ne ovat sopivan kokoiset

Muuta toimintaan liittyvää

Varustetoimittaja
Seura tekee sopimukset yhteityökumppaneiden kanssa ja seuran sekä joukkueiden kautta tilattavat varusteet hankitaan yhteistyökumppaneiltamme.

Uudet joukkueet
Perustamme uusia joukkueita syksyisin. Informoimme uusista joukkueista nettisivuillamme.

Uuden joukkueen toiminta
Uuden joukkueen ensimmäisenä toimintavuotena on tärkeintä tutustuttaa pelaajat ja heidän vanhemmat salibandyyn ja lasten liikunnan periaatteisiin. Toimintaa rakennetaan alusta alkaen kasvatuksellisesti terveelle pohjalle. Salibandyn osalta joukkueet etenevät perustaitojen opettelusta pikku hiljaa kohti vaativampia harjoitteita. Haluamme painottaa jokaisessa joukkueessa myös ryhmäkäyttäytymisen opettelua ja toisten ihmisten huomioonottamista.

Aloittavalla joukkueella on tukenaan seuran työntekijä, joka neuvoo ja avustaa toiminnan aloittamisessa sekä kouluttaa ohjaajat.

Kaikki OFBC-seuran joukkueet toimivat seuran toimintalinjauksen mukaisesti.

Harjoittelu
OFBC:ssa haluamme korostaa harjoittelun merkitystä. Harjoittelu mahdollistaa pelaajan kehittymisen. Pelaajan harjoittelu koostuu sekä joukkueharjoituksista että omalla ajalla tapahtuvasta pelaamisesta ja pallon kanssa kikkailemisesta. Olisikin hyvä, että pelaajat kävisivät alusta asti säännöllisesti harjoituksissa, jotta joukkueen yhteishenki tiivistyisi ja jotta pelaajat löytäisivät yhdessä salibandyn ja liikkumisen riemun.

Kerhojoukkueet harjoittelevat yleensä kerran viikossa, sarjapelijoukkueilla lajiharjoituksia on useamman kerran viikossa.

Joukkueissa pelaaminen
Joukkueet pelaavat ensisijaisesti liiton sarjoissa ja toissijaisesti kaupunkisarjoissa. Lisäksi joukkueet osallistuvat joihinkin turnauksiin ja tapahtumiin.

OFBC haluaa panostaa valmentajien koulutukseen ja nuorten pelaajien ohjaamiseen, jotta valmentajat pystyvät tukemaan jokaisen pelaajan ja joukkueen omaa kehitystä.

Joukkueen toimihenkilöt
Joukkuetoimintaa pyörittävät pelaajien vanhemmat. Joukkueeseen kuuluu valmentajien lisäksi mm. joukkueenjohtaja, huoltaja ja rahastonhoitaja. Myös kentän laidalla ja kotona tarvitaan aina kannustajia ja tukijoita.

Valmentajat / ohjaajat
Valmentajan rooli on hyvin keskeinen joukkueessa. Kun uusia joukkueita perustetaan, tarvitaan myös uusia valmentajia. Valmentajan tehtäviin kuuluu harjoitusten suunnitteleminen yhdessä joukkueen valmennusryhmän kanssa, harjoitusten pitäminen, pelaajien tukeminen ja ohjaaminen sekä pelien vetäminen.

Joukkueella olisi hyvä olla useampia apuohjaajia. Harjoitukset ovat tehokkaita, silloin kun harjoittelu tapahtuu välillä pienryhmissä.

Valmentajana/ohjaajana voi toimia jonkun pelaajan isä, äiti tai muu läheinen. OFBC:ssa korostetaan erityisesti valmentajien positiivisuutta ja turvallisuutta. Seuramme kouluttaa valmentajia ja tällä tavoin voimme täydentää valmentajien salibandytietoutta ja ohjaustaitoja.

Joukkueenjohtaja (jojo)
Joukkueenjohtajan tehtävä on sananmukaisesti joukkueen johtaminen. Tähän johtamiseen sisältyy mm. seuraavia osa-alueita:
- yhteydenpito seuran johtoon ja pelaajien vanhempiin
- tiedottaminen (joukkueen sisällä -> seuraan)
- joukkueen taloudesta vastaaminen (ellei joukkueella ole rahastonhoitajaa)
- ilmoittautumisten hoitaminen (turnaukset, sarjat yms.)

Huoltaja
Huoltajan tehtäviin kuuluvat mm. joukkueen varusteista huolehtiminen sekä pelaajien neuvominen varuste- ja ravintoasioissa. Huoltajan tehtävänä on myös toimia joukkueen ensiapuvastaavana.

Rahastonhoitaja
Joukkueella olisi hyvä olla myös rahastonhoitaja, jonka tehtävänä on pitää huolta joukkueen taloudesta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa.

Varustevastaava
Sarjapelijoukkueelle valitaan varustevastaava jonka tehtävänä on tilata joukkueen peliasut. Tilaukset tehdään Stadium Team Sales verkkokaupan kautta, jonne seura luo varustevastaavalle tunnukset. Stadium yhteyshenkilö opastaa verkkokaupan käytössä ja on tarvittaessa apuna tilauksien teossa.

Valmentajakoulutus
OFBC järjestää valmennuskoulutusta uusille valmentajille heti joukkueen perustamisen jälkeen. Syksyn ja talven aikana valmentajat saavat seuralta tukea mm. sisäisillä koulutuksilla ja valmennusmateriaaleilla. Suomen Salibandyliitto kouluttaa myös valmentajia, johon OFBC:n valmentajat voivat osallistua.

Vanhempien rooli
Vanhempien rooli on hyvin ratkaiseva joukkueen toiminnassa. Vanhemmat huolehtivat osaltaan siitä, että joukkueen toiminta on mahdollista. Joukkueella ja pelaajilla ei voi koskaan olla liikaa tukijoita ja kannustajia. Vanhempien ja koko joukkueen yhteisenä tavoitteena tulee olla iloisen, turvallisen ja kannustavan ilmapiirin luominen salibandyharrastuksen yhteyteen.

Mitä pelaaminen maksaa?
Seuramaksun suuruus vaihtelee eri ikäluokkien välillä. Seuramaksuista tarkemmin Seuramaksut -sivulla.


Joukkueelle jää maksettavaksi joukkueen omat kustannukset, kuten varustehankinnat, turnausmaksut, valmennus. Joukkueet voivat kerätä pelaajiltaan toimintamaksua, jolla katetaan edellä mainittuja kuluja. Joukkueet voivat itsenäisesti tehdä varainhankintaa kuten talkootyöt, arpajaiset, tuotemyynnit yms., joista saatu tulo jää kokonaisuudessaan joukkueen käyttöön.

Tervetuloa Klubiin!