OULUN FLOORBALL CLUB RY:n toimintalinja

1. Yleistä

2. Seuratoiminnan visiot

3. Eettiset linjaukset

4. Toiminnan tavoitteet

5. Käytännön toimintaperiaatteet

6. Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

7. Joukkuekohtaiset sopimiset

8. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut


1. Yleistä

Tämän tekstin tarkoituksena on tuoda selkeästi esille Oulun Floorball Clubin toimintalinjaukset ja tavoitteet seurana. Seuran tavoitteiden tiedostaminen ja sisäistäminen on jokaiselle toiminnassa mukana olevalle tärkeää. Seuran imago muodostuu kaikkien mukana olijoiden yhteisestä ponnistuksesta - OFBC on yhtä kuin kaikki me seurassa mukana olevat henkilöt yhdessä.

Tämä teksti perustuu Nuori Suomi ry:n Urheiluseuran toimintalinja – työvihkoon. OFBC:n toimintalinjauksia päivitetään toiminnan kehittyessä.

Tekstissä puhutaan lapsista ja nuorista. Lapsilla tarkoitetaan D-junioreita ja nuorempia (P14/T14 ja nuoremmat). Nuorilla tarkoitetaan A-C -junioreita (P21/T21-P15/T15).

2. Seuratoiminnan visio

Oulun Floorball Club on salibandyharrastajien mielestä Oulun kiinnostavin salibandyseura.

Seuran tavoitteena on tarjota alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista salibandytoimintaa taitotasoon katsomatta.

Mukaan pyritään ottamaan kaikki halukkaat lapset ja nuoret ja heitä kohdellaan tasapuolisesti.

3. Eettiset linjaukset

OFBC:n toimintaa ohjaavat seuraavat eettiset linjaukset:
*Toiminta tarjoaa lapsille iloa ja mielihyvää.
*Kaikki lapset pääsevät peleihin mukaan taitotasosta riippumatta.
*Kaikkia lapsia ja nuoria kannustetaan heidän taitotasostaan riippumatta.
*Toiminta on terveellisiä elämäntapoja korostavaa.
*Avoimuudella luodaan toimiva ja hyvä ilmapiiri kaikkien seurassa toimivien välille.

Kaikille valmentajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua valmentajakoulutuksiin. Edustus-, Kilpa- sekä Harrastejunioreiden valmentajille järjestetään omia koulutuksia joukkueiden ikäluokkien erityistarpeet huomioiden.

4. Toiminnan tavoitteet

OFBC:ssa toimitaan seuraavien tavoitteiden mukaisesti:

Kasvatukselliset tavoitteet
*Seura pyrkii toiminnassaan korostamaan hyviä käytöstapoja sekä toisten ihmisten huomioonottamista.

Urheilulliset tavoitteet
*Seura antaa toiminnallaan mahdollisuuden kehittyä huippu-urheilijaksi.

Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
*Seura pyrkii järjestämään kaikille ikäluokille terveisiin elämäntapoihin liittyvää tiedotusta ja koulutusta (päihde-, huume- ja ravintovalistus). Isompi koulutuspaketti aihealueista Edustusjuniori-ikäluokille (A-C2).

Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
*Kaikki seuran toimintaan osallistuvat kokevat viihtyvänsä.

Eettiset tavoitteet
*Tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun avulla lapsi ja nuori saa miellyttäviä kokemuksia seuratoiminnasta.

Taloudelliset tavoitteet
*Seuran toiminta on kustannuksiltaan mahdollisimman edullista ja seurassa kannustetaan toimimaan talkooperiaatteen mukaisesti.

5. Käytännön toimintaperiaatteet

OFBC:n käytännön toimintaperiaatteet ovat niitä periaatteita, joiden kautta koko toiminnan laatu määräytyy. Näiden periaatteiden avulla voidaan toteuttaa seuran toimintalinjausta ja tavoitteita.

OFBC:n käytännön toimintatavat:
*Tavoitteena on saada perustettua minimissään yksi joukkue jokaiseen ikäluokkaan. Nuorimmissa ikäluokissa pyritään kuitenkin perustamaan kolme kaulunginosa -joukkuetta (valkoinen = etelä, musta = keskusta, vihreä = pohjoinen).
*Joukkueiden jakamisesta sekä pelaajien sijoittamisesta eri joukkueisiin päättävät valmentajat sekä seuran toimiston henkilökunta yhdessä.
*Joukkueiden harjoitusmäärät perustuvat Suomen salibandyliiton suosituksiin sovellettuna paikallisiin harjoituspaikkaresursseihin.
*Päihteiden käyttö on kielletty kaikissa seuran virallisissa tilaisuuksissa (harjoitukset, ottelut, pelimatkat, turnaukset, kaudenpäättäjäiset ym).
*Joukkueiden talkootyöstä päättävät joukkueet itse.

Tiedotus seurassa hoidetaan internetsivujen, sähköpostin sekä Jopoxin avulla. Seuran sivujen päivityksestä vastaa seuran toimiston henkilökunta ja johtokunta sekä joukkueiden omien sivujen osalta joukkueet itse.
*Jokainen joukkue ylläpitää ja päivittää oman joukkueen tietoja internetsivuille (yleensä joukkueenjohtajan tehtävänä).

Seurassa muistetaan aktiivisia seuratyöntekijöitä mm vuosittain jaettavin kiertopalkinnoin.

6. Organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit

OFBC:n eri tehtävissä toimivien henkilöiden rooleja ja vastuuta voidaan kuvata seuraavasti:
*Urheilija: Edustaa parhaansa mukaan seuraa kaikessa toiminnassaan
*Vanhempi: KKKKKK eli kannustaa, kuljettaa, kustantaa, kuuntelee, kasvattaa ja kouluttaa. Jokaisen vanhemman tärkein tehtävä on kannustaa - EI olla ohjaaja

*Valmentaja/Ohjaaja: TTT eli tasapuolisuus, taitotaso ja turvallisuus. Kohtelee kaikkia tasapuolisesti, järjestää oman taitotason mukaisia, turvallisia harjoituksia.
*Joukkueenjohtaja: Organisoi joukkueen toiminnan ja toimii yhdyshenkilönä vanhempien ja valmentajien välillä. Huolehtii oman joukkueensa lisenssiasiat.
*Huoltaja: Huolehtii joukkueen varusteista sekä joukkueen yleisestä hyvinvoinnista harjoituksissa ja peleissä (juomat, ensiapu yms). Myös joukkueenjohtaja (jojo) voi huolehtia näistä tehtävistä.

*Valmennusvastaava: Vastaa koko seuran valmennuksesta ja ohjauksesta. Etsii ja informoi valmennuskoulutusta ohjaajille.
*Tiedottaja: Hoitaa seuran yleistä tiedottamista sekä nettisivustojen päivitystä.
*Webbivastaava: Vastaa seuran sivujen kehittämisestä. Huolehtii joukkueille tunnukset, joilla joukkueet itse ylläpitävät sivunsa.

*Puheenjohtaja: Huolehtii seuran budjetista ja vastaa taloudesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Toimii yleensä yhteyshenkilönä ja seuran edustajana ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tiedottajan kanssa hoitaa ongelmaratkaisutilanteita.
*Johtokunnan jäsenet: Valitsevat seuran sihteerin (tiedottaja), rahastonhoitajan sekä valmennusvastaavan. Vastaavat juridisesti seuran toiminnasta ja taloudesta.
*Seuran rahastonhoitaja: Hoitaa (yhdessä tilitoimiston kanssa) seuran juoksevat raha-asiat. Lisäksi jokaisella joukkueella oma rahastonhoitaja, joka huolehtii joukkueen omista raha-asioista.

7. Joukkuekohtaiset sopimiset

Kaikki OFBC:n lasten ja nuorten joukkueet velvoitetaan laatimaan joukkuekohtaiset pelisäännöt.

Valmennusvastaava, johtokunta ja/tai muut tukihenkilöt auttavat joukkueita pelisääntöjen tekemisessä.

Ryhmässä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti joukkueen sisällä. Mikäli tämä ei onnistu, tuodaan kiistakysymys johtokunnan käsittelyyn puheenjohtajan tai tiedottajan kautta.

8. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut

Oulun Floorball Club on salibandyn erikoisseura ja tarjoaa mahdollisuuden salibandyn harrastamiseen ja pelaamiseen lapsille ja aikuisille.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä seuran toimistoon tai suoraan kunkin ikäluokan yhteyshenkilöön (joukkueenjohtaja). Yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta – www.ofbc.fi

Salibandyn harrastamisen kustannukset vaihtelevat ikäluokasta ja tasosta riippuen, ikäluokkakohtaiset seuramaksut löytyvät seuran kotisivuilta.

Joukkueiden kokonaiskustannukset pyritään pitämään edullisina. Jokainen joukkue tekee itsenäisesti joukkuekohtaisen budjetin.

Lisätietoja seuran toiminnasta seuran toimistolta